Vellykket avslutning
Per-Eric Lindgren snakker om flått og flåttbårne sykdommer i Skandinavia

Per-Eric Lindgren snakker om flått og flåttbårne sykdommer i Skandinavia

 

Rundt 60 fremmøtte fikk i kveld med seg siste nytt om flått og flåttbårne sykdommer fra noen av de fremste flåttforskerne i Skandinavia.

I forbindelse med at ScandTick prosjektet avsluttes, inviterte prosjektgruppen alle interesserte til et informasjonsmøte på Universitetet i Agder 25 september. Prosjektleder Tomas Bergström fortalte de fremmøtte at det kjentes rart å holde en avslutningskonferanse, da det kjentes ut som prosjektet nettopp hadde startet. Bergström kunne røpe at mye av tiden og arbeidet som er lagt ned i ScandTick prosjektet skal videreføres til et nytt prosjekt.

Flåttforskere fra alle de tre skandinaviske landene delte sine siste funn innen flåttforskningen. De fremmøtte ble loset gjennom flåttens historie, anatomi, leveområder og adferd for å nevne noe. Naturlig nok ble det gjentatte ganger nevnt hvordan vi som ferdes i skog og mark best kan beskytte oss mot flåttbitt.

De nyeste funnene innen flåttbårne sykdommer, som borreliose og TBE (flåttbåren encefalitt), ble også presentert. Dette er temaer som engasjerer mange, og de fremmøtte fikk mulighet til å stille spørsmål direkte til forskerne.

Alle fremmøtte fikk en flÅtt kopp

Alle fremmøtte fikk en flÅtt kopp

En ting er klart: de som satte av noen timer denne septemberkvelden, har fått et lagt høyere kunnskapsnivå om flått og flåttbårne sykdommer enn folk flest. De har også fått seg en flått kopp!

Program for åpen konferanse 250914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Korslund forteller om flått og flåttbårne bakterier i Norge

Lars Korslund forteller om flått og flåttbårne bakterier i Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremmøtte følger ivrig med

Fremmøtte følger ivrig med