4. Regionalt samarbete

Arbetsspaket 4 – Regionalt samarbete

Arbetspaketet skall bidra till bättre folkhälsa genom förbättrade hälsovårdstjänster.

Det skall byggas upp kompetens för förbättrad informationsspridning internt inom länderna, mellan forskare, läkare och rådgivande organ, men också mellan institutioner i de enskilda länderna och över landsgränserna. Detta projekt kombinerar data från olika dicipliner och områden innom regionen. På detta sätt kan vi dra nytta av och bygga på varandras kunskap för att sprida den inom projektet genererade kunskapen till externa parter som hälsovårdsmyndigheter, hälso- och sjukvårdspersonal, externa forskningsmiljöer och allmänheten.

Sørlandet Sykehus leder detta arbete med stöd från Rigshospitalet i Köpenhamn och Folkehelseinstituttet, Oslo.