3. Miljökartläggning

Arbetspaket 3 – Miljökartläggning

Projektet syftar till att bygga upp kompetens kring utbredningen av fästingburna sjukdomar.

Utbredningsområdet av fästingar och fästingburna sjukdomar i ÖKS-regionen kommer att undersökas genom att samla in och analysera fästingar från olika områden i Sverige, Norge och Danmark för att påvisa infektion av TBE-virus och Borrelia-bakterier.

Det kommer att genomföras en undersökning bland allmännheten för att kartlägga oro, kunskap och inställning till borrelios och TBE. Förebyggande åtgärder för sjukdommar kommer att utvärderas med hänsyn till framtida rekommendationer. Nätverksbyggande och kartläggning kommer att ge underlag till bättre och mer enhetlig hälsorådgivning och vaccinrekommendationer i de nordiske områdena.

Folkehelseinstituttet, Oslo, leder med stöd av Sahlgrenska universitetssjukhuset, Rigshospitalet i København och Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.