2. Metodutveckling

Arbetspaket 2 – Metodutveckling

Projektets mål är att utveckla bättre diagnostiska metoder för fästingöverförda sjukdomar.

För att uppnå tillförlitliga och jämförbara resultat kommer en utvärdering av de olika metoderna som används i parternas laboratorier för påvisning av infektion att göras. Resultaten är viktiga för att förbereda och utveckla nya diagnostiska metoder att påvisa infektion, såväl hos människa som hos fästing. Fokus ska flyttas från nationell basis mot samarbete över landsgränserna för att säkra kunskapsnivån och befrämja integrationen.

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping leder detta arbete med stöd från Sørlandet Sykehus, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Rigshospitalet i København.