1. Projektledning och kommunikation

Arbetspaket 1 – Projektledning och kommunikation

Arbetspaket 1 fokuserar på ett effektivt projektgenomförande, kommunikation och mötesstruktur.

Det innebäe en god ledning samt en extern och intern kommunikation för att projektet fortskrider i förhållande till uppsatta mål och aktiviteter. De centrala arbetsuppgifterna kommer att vara att koordinera de överinga AP, vidare insamling, spridning och inhämtning av administrativ och ekonomisk information. De inblandade i detta arbetspaket ska fungera som en kvalitetssäkring av projektarbetet och vara länken mellan projektet och KASK-sekretariatet.

Sahlgrenska universitetsjukhuset leder detta arbete och de övriga parterna deltar i processen.