Stryringsgruppemøte i København 15. januar 2014

Tidligere denne uken møttes styringsgruppen i ScandTick prosjektet til et møte i København. Jevnlige møter er viktig for å sørge for at prosjektet utvikler seg i riktig retning og oppnår ønskede resultater. I særlig grad da ScandTick prosjektet er et grenseoverskridende samarbeid. ScandTick prosjektet ønsker å integrere de ulike detagerne for å sikre best mulig resultater.

Møtet ble avholdt i Københavns Vetrinærinstitutt vakre bygning.

 

Deltagerne på styringsgruppemøtet

Deltagerne på styringsgruppemøtet

Gode diskusjoner rundt møtebordet

Gode diskusjoner rundt møtebordet

Flott fasade på Københavns vetrinærinstitutt

Flott fasade på Københavns vetrinærinstitutt