Slik innsamles flått

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en video som viser hvordan flåttforskerne går frem for å samle inn flått. I videoen ser vi metoden som kalles «flagging», hvor forskeren sveiper et tøystykke over skogsvegetasjon for å tiltrekke seg flått.

Se videoen her: Innhenting av flått