Sikrere diagnoser og økt kunnskap om flåttbårne sykdommer

ScandTick prosjektets representant, Vivian Kjelland, har skrevet en artikkel om hva ScandTick prosjektet dreier seg om, og viktigheten av et slikt grenseoverskridende samarbeidsprosjekt. Artikkelen i sin helhet kan leses på Interreg sine nettsider.