Seminar i Oslo
Solveig Myking holdt foredrag på «Seminar om Flåttbårne infeksjoner i Barentsregionen og kysten av Norge»

Solveig Myking holdt foredrag på «Seminar om Flåttbårne infeksjoner i Barentsregionen og kysten av Norge»

 

Deltagere på seminaret

Deltagere på seminaret

Solveig Myking holdt et foredrag på et seminar i Oslo like før jul. Myking forleste om et av delprosjektene i  ScandTick, ledet av Folkehelseinstituttet, som omhandler kartlegging av hvordan kunnskapen og holdningen er i forhold til flåttbitt og flåttbåre sykdommer hos den generelle befolkningen. I den forbindelse er det innledet et  samarbeid med Universitetet i Gøteborg, Sverige, hvor de utfører en tilsvarende undersøkelse.

På bakgrunn av to pilotstudier som ble gjennomført i 2013, har både Sverige og Norge utviklet et nokså ensartet spørreskjema som distribueres i Norge pr post og via internett i Sverige . Det er forventet å kunne bearbeide resultatene som kommer inn i  løpet av våren 2014. Universitetet i Agder på Sørlandet skal gjennomføre en delstudie av prosessen.