ScandTick-møte i Gøteborg
Prosjektpartnerne i Gøteborg. Fra venste Vivian Kjelland (Sørlandet Sykehus HF), Tomas Bergström (Sahlgrenska universitetssjukhuset), Per-Eric Lindgren (Länssjukhuset Ryhov) og Åshild Andreassen (Folkehelseinstituttet).

Prosjektpartnerne i Gøteborg. Fra venste; Vivian Kjelland (Sørlandet Sykehus HF), Tomas Bergström (Sahlgrenska universitetssjukhuset), Per-Eric Lindgren (Länssjukhuset Ryhov) og Åshild Andreassen (Folkehelseinstituttet).

Partnerne i ScandTick projektet møttes i Göteborg 14 og 15 november 2013. Prosjektet er kommet halvveis i sin prosjektperiode. Det er derfor en del rapporter som skal skrives, og prosjektet skal gjennomføre en midtveisevaluering. EU-kontoret deltok på denne evalueringen for å sikre at fastsatte retningslinjer følges. ScandTick prosjektet ligger godt an og prosjektpartnerne hadde et godt og konstruktivt møte.