Rådgivning for Skogflåttencefalitt (TBE) i Norge

Det norske Folkehelseinstituttet har oppdatert sin rådgiving for vaksinasjon mot Skogflåttencefalitt (TBE).
Folkehelseinstituttet anbefaler at personer som oppholder seg mye i flåttområder med kjent risiko for TBE-smitte vurderer å vaksinere seg mot TBE. Risikoen for TBE-smitte ved flåttbitt i Norge størst i kystkommuner i Agderfylkene, Telemark og Vestfold. Se fullstendig anbefaling her.