Publikasjoner

Kategorier
Informasjon om flåtten
Utbredelse av Borrelia-bakterien
Utbredelse av TBE-viruset
Borreliose: diagnostikk og behandling
TBE: diagnostikk og behandling

Søk

(Tittel, forfatter, enmer)

Gå tilbake

Detection of specific IgG antibodies in blood donors and tick-borne encephalitis virus in ticks within a non-endemic area in southeast Norway.

TittelDetection of specific IgG antibodies in blood donors and tick-borne encephalitis virus in ticks within a non-endemic area in southeast Norway.
ForfatterLarsen AL, Kanestrøm A, Bjørland M, Andreassen Å, Soleng S, Vene S, Dudman SG
Årstall2014
SammendragForskere på SMVI og SMAS har i samarbeid med mikrobiologisk avdeling i Fredrikstad, Sykehuset Østfold, gjort en studie av forekomst av TBE virus i Østfold. Det har til nå ikke vært laboratoriebekreftede TBE tilfeller som var smittet i Østfold. Men over svenskegrensen har antall humantilfeller vært økende. Studien ble igangsatt for å få grunnlag for vurdering av behov for TBE diagnostikk lokalt samt forskningsbaserte råd om vaksinasjon mot TBE. Artikkelen beskriver de to delene av studien der man først inkluderte 461 blodgivere som ble testet for antistoffer mot TBE og fylte ut spørreskjema om flåtteksposisjon og tidligere vaksinasjon eller infeksjon med TBE og beslektede virus, samt innsamling og deteksjon av TBE virus i flått fra Hvaler.
Forfatterne fant at TBE seroprevalens hos blodgivere i Østfold var 0,65% og TBE virus forekomsten i flått var 0,14%.
Konklusjon fra studien var at TBE forekommer i Østfold og helsepersonell må gjøres oppmerksomme på dette.
LenkeGå til publikasjonen