Nylansert fagbok om flått

Fakta om flåttMedia oversvømmes av skremselspropaganda og feilinformasjon om flått og flåttbitt. Nå i januar ble boken Fakta om flått lansert. Boken avliver mytene og gir nyttig kunnskap om hvordan du kan unngå å bli bitt og hva du kan gjøre hvis du oppdager flåttbitt på mennesker og dyr.

Fakta om flått er skrevet at ScandTick prosjektets deltager Vivian Kjelland (forsker ved Sørlandet Sykehus HF og universitetet i Agder), Lars Korslund og Audun Slettan (begge førsteamanuenser ved Universitetet i Agder).Alle forfatterne er forskere innen fagfeltet flått og flåttbårne sykdommer, og har et utstrakt samarbeid med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt.

I boken skriver de om vite hva flått egentlig er, hvor den finnes, når den er mest aktiv, hvordan du kan beskytte deg mot flåttbitt, hvilke sykdommer du kan bli smittet av og hvordan du kan vite om du er smittet.

Boken kan kjøpes her.