Om prosjektet

Foto: Vivian Kjelland

ScandTick er et Interreg IV A projekt i Øresund, Kattegat og Skagerak (ØKS) regionen, og er et grænseoverskridende samarbejdsprojekt mellem Norge, Sverige og Danmark. Baggrunden for projektet er det stadigt stigende problem med flåter og flåtoverførte sygdomme i de skandinaviske lande, specielt i ØKS-regionen.

De hyppigste flåtbårne sygdomme er borreliose og Øst-europæisk hjernebetændelse (TBE). I de sidste år er stadig flere personer blevet syge efter infektion med flåtbårne bakterier og virus. Et konservativt estimat viser at over 40.000 mennesker i regionen blev smittet i 2011, de fleste af disse i Sverige. Det faktiske antal er sandsynligvis endnu højere, da meldesystemerne for flåtsygdomme er ufuldstændige. Meldesystemerne for flåtbårne sygdomme i de tre lande er også forskellige, hvilket betyder at data ikke kan sammenlignes direkte.

De problemer flåtbårne infektioner medfører er relativt ens i de tre skandinaviske lande og et stærkere samarbejde over grænserne vil føre til øget samlet kundskab om flåter og flåtbårne sygdomme. ScandTick ønsker at styrke kapaciteten på forskning om flåt og flåtbårne sygdomme samt at forbedre de tilhørende sundhedstjenester.

Erfaringsudveksling over landegrænserne, som vi stå centralt i projektet, skal blandt andet forbedre diagnostik og risikovurderinger i de tre lande. Problemerne med flåtbårne infektioner er relativt ens i de tre lande og ved at kombinere datamaterialet fra et større område, vil det give et større datagrundlag som kan give bedre konklusioner. ScandTicks satsningsområde er derfor øget samarbejde for at sørge for at de stadig stigende udfordringer relateret til flåter håndteres på bedst mulig måde.