3. Miljøkortlægning

Arbejdspakke 3 – Miljøkortlægning

Projektet ønsker at opbygge kompetance på udbredelsen af flåtoverførte sygdomme.

Udbredelsen af flåter og flåtoverførte sygdomme i ØKS-regionen (Øresund-Kattegat-Skagerak) vil blive undersøgt ved at indsamle flåter fra forskellige områder i Sverige, Danmark og Norge for at påvise TBE-virus og borrelia-bakterier.

Der vil blive gennemført en undersøgelse i befolkningen for at kortlægge adfærd, kundskab og holdninger overfor borreliose og TBE. Forebyggende tiltag for sygdommene vil blive evalueret med hensyn til fremtidige anbefalinger. Opbygning af netværk og kortlægning vil danne grundlag for bedre og ensartet sundhedsrådgivning og vaccineanbefalinger i de skandinaviske lande.

Folkehelseinstituttet i Oslo leder denne arbejdspakke med bistand fra Sahlgrenska universitetssjukhuset, Rigshospitalet i København og Länssjukhuset Ryhov i Jønkøping.