2. Metodeudvikling

Arbejdspakke 2 – Metodeudvikling

Projektet ønsker at udvikle bedre diagnostiske metoder for flåtoverførte sygdomme.

For at opnå pålidelige og sammenlignelige resultater vil der blive gennemført en vurdering af de forskellige metoder som bruges af deltagerne til påvisning af infektion. Disse resultater vil være vigtige for at forbedre eller udvikle nye diagnostiske metoder for at påvise infektion både hos mennesket og i flåter. Fokus skal flyttes fra nationalt til samarbejde over landegrænserne for at øge kundskabsniveauet.

Länssjukhuset Ryhov i Jønkøbing leder dette samarbejde med bistand fra Sørlandet Sykehus, Sahlgrenska universitetssygehus og Rigshospitalet i København.