1. Projektledelse og kommunikation

Arbejdspakke 1 – Projektledelse og kommunikation

Arbejdspakke 1 har fokus på effektiv projektgennemførelse, kommunikation og mødestruktur.

Dette indebærer en god ledelse samt ekstern og intern kommunikation for at projektet skrider frem i henhold til de fastlagte mål og aktiviteter. De centrale arbejdsopgaver vil være at koordinere de øvrige arbejdspakker (WP), samt yderligere indsamling, spredning og indhentning af administrativ og økonomisk information. De involverede i denne arbejdspakke skal fungere som en kvalitetssikring af projektarbejdet og være bindeleddet mellem projektet og KASK-sekretariatet.

Sahlgrenska undiversitetssjukhuset leder dette arbejde og de øvrige parter deltager i processen.