4. Regionalt samarbeid

Arbeidspakke 4 – Regionalt samarbeid

Arbeidspakken skal bidra til bedre folkehelse gjennom bedre helsetjenester.

Den skal bygge kompetanse på forbedret informasjonsflyt internt i landene mellom forskere, leger og rådgivende organer, men også mellom institusjoner i de enkelte landene og på tvers av landegrenser. Dette prosjektet kombinerer data fra ulike disipliner og fra flere ulike områder innen regionen. På denne måten kan en dra nytte av og bygge på hverandres kunnskap for å spre opparbeidet kunnskap til eksterne parter som helsemyndigheter, helsepersonell, eksterne forskningsmiljø og allmennheten.

Sørlandet Sykehus leder dette arbeidet med bistand fra Rigshospitalet i København og Folkehelseinstituttet.