1. Prosjektledelse og kommunikasjon

Arbeidspakke 1 – Prosjektledelse og kommunikasjon

Arbeidepakke 1 har fokus på effektiv prosjektgjennomføring, kommunikasjon og møtestruktur.

Dette innebærer en god ledelse samt ekstern og intern kommunikasjon for at prosjektet skrider frem i henhold til oppsatte mål og aktiviteter. De sentrale arbeidsoppgavene vil være å koordinere de øvrige WP, videre innsamling, spredning og innhenting av administrativ og økonomisk informasjon. De involverte i denne arbeidspakken skal fungere som en kvalitetssikring av prosjektarbeidet og være bindeleddet mellom prosjektet og KASK – sekretariatet.

Sahlgrenska universitetssjukhuset leder dette arbeidet og de øvrige partene deltar i prosessen.