3. Miljøkartlegging

Arbeidspakke 3 – Miljøkartlegging

Prosjektet ønsker å bygge kompetanse på utbredelse av flåttbårne sykdommer.

Utbredelsen av flått og flåttbårne sykdommer i ØKS-regionen vil undersøkes ved å samle inn og analysere flått fra ulike områder i Sverige, Norge og Danmark for å påvise infeksjon av TBE-virus og Borrelia-bakterier.

Det vil gjennomføres en undersøkelse blant allmennheten for å kartlegge adferd, kunnskap og holdninger mot borreliose og TBE. Forebyggende tiltak for sykdommene vil evalueres med hensyn til fremtidige anbefalinger. Nettverksbygging og kartlegging vil gi grunnlag for bedre og enhetlig helserådgiving og vaksineanbefalinger i de nordiske områdene.

Folkehelseinstituttet leder med bistand fra Sahlgrenska universitetssjukhuset, Rigshospitalet i København og Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.