2. Metodeutvikling

Arbeidspakke 2 – Metodeutvikling

Prosjektet ønsker å utvikle bedre diagnostiske metoder for flåttbårne sykdommer.

For å oppnå pålitelige og sammenlignbare resultater vil det gjennomføres en vurdering av de ulike metodene som brukes av deltagerne for påvisning av infeksjon. Disse resultatene vil være viktige for å forbedre eller utvikle nye diagnostiske metoder for å påvise infeksjon både hos mennesket og flått. En skal flytte fokus fra nasjonal basis og heller samarbeide over landegrensene for å øke kunnskapsnivået.

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping leder dette arbeidet med bistand fra Sørlandet Sykehus, Sahlgrenska universitetssjukhuset og Rigshospitalet i København.