Åpningsfest for nytt flåttsenter i Kristiansand

I dag, 19 juni 2014, åpner Nasjonal Kompetansetjeneste for Flåttbårne Sykdommer (NKFS) i Kristiansand. Senteret er det første av sitt slag i Norge. I forbindelsen med åpningen arrangeres det en åpningsfest der flåttforskningen presenteres, og de fremmøtte får mulighet til å snakke med forskerne. Åpningsfesten finner sted på Undervisningssenteret ved Sørlandet Sykehus HF i Kristiansand, kl. 16.00

Se fullstendig program her. Program åpningsfest flåttsenteret