Sørlandsflåtten er ikke farligere enn nordlandsflåtten
Nyere forskning viser at det er omtrent like mange flått i Nord-Norge som langs sørlandskysten som er bærere av Borrelia-bakterien. Denne forskningen presenteres i Aftenpostens Viten av ScandTick prosjektets deltagere Vivian Kjelland og Arnulf Soleng.

Kjelland og Soleng skriver at det ofte har vært en generell oppfatning i befolkningen at man må ”passe seg for flåtten” på Sørlandet, mens det har vært lite fokus på flåttbitt og sykdom ellers i landet. Det viser seg at 1 av 4 flått på Sørlandet og 1 av 3 flått i Nord-Norge er smittet med Borrelia-bakterien. Da det ikke finnes noen vaksine mot borreliose, er det viktig å opplyse befolkningen om forebyggende tiltak mot flåttbitt, som å kle seg riktig og bruke insektsmidler.

Videre skriver Kjelland og Soleng at det er en forholdsvis lav risiko for å bli smittet av Borrelia-bakterien dersom man blir bitt av en flått som bærer av denne bakterien. Det tar omtrent et døgn før bakterien kan forflytte seg fra flåtten og til vedkommende flåtten har bitt seg fast i. Dersom man fjerner eventuelle fastbitte flått raskt (innen 24 timer) vil risikoen for smitteoverføring være minimal. Menneskenes immunforsvar vil i de fleste tilfeller drepe bakteriene og stanse infeksjonen.

Artikkelforfatterne avslutter med å skrive at det er viktig at man likevel ikke bagatelliserer problemet. Flåtten kan også være bærer av bl.a. TBE-viruset for kan forårsake flåttbåren encefalitt (hjernebetennelse).  TBE-viruset er foreløpig bare funnet i sørlige kystområder, og personer som oppholder seg mye i naturen i disse områdene og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått, anbefales å ta TBE-vaksine.

Les fullstendig artikkel her.